Børnehulen Dittes Private Pasningsordning

Det pædagogiske


Pædagogiske læreplaner
Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud skulle udarbejde en pædagogisk læreplan. De pædagogiske læreplaner er næste skridt på vejen i arbejdet med at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling.

Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan det vil gribe arbejdet an - men det er et krav, at læreplanen forholder sig til seks hovedtemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Der ikke krav om at man arbejder med de pædagogiske læreplaner i privat dagpleje, men da jeg som kommunal dagplejer arbejdede intenst med læreplaner, er det naturligt for mig at fortsætte med arbejdet også som privat dagplejer.

Der er ikke noget højpandet over læreplaner - men det er et suverænt værktøj til at huske, at "komme hele vejen rundt" om barnet, og få udvikling i højsædet på alle plan.

Børnehulen Dittes Private Pasningsordning | Kværkeby Stationsvej 18, 4100 Ringsted - Danmark | Tlf.: 26 25 36 84 | ditteskriver@yahoo.dk