Børnehulen Dittes Private Pasningsordning

Kurser

Jeg har deltaget i følgende kurser:
* Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde (5 dage)
* Børns leg (5 dage)
* Førstehjælp (2 dage)
* Arbejdet med for tidligt fødte børn (2 dage)
* Børns motorik sansning og bevægelse (5 dage)
* Børns kompetenceudvikling (5 dage)
* Samspil og relationer i det pædagogiske arbejde (5 dage)
* Psykisk arbejdsmiljø (1 dag)
* Legetrappen (Fokus på at stimulere følesansen, ligevægtssansen og muskelledsansen) Sept' 2014
* Leg og bevægelse for de mindste (Teori og praksis omkring barnets sansemotoriske udvikling) Sept' 2014
* Førstehjælp. Nov. 2014
* WORKSHOP med musik og rytmik for de mindste v/Helle Hjort, sept. 2015
* Grundkursus i Sanseintegration - bestået februar 2016
* Certificeret Idrætsdagplejer hos DGI - afsluttet marts 2016 (Bliver årligt re-certificeret)
* Neuropædagogik - marts 2016
* Instruktør i Sanseintegration - igangværende
* Førstehjælp for personer med særligt ansvar (7 timer) November 2018
 
*Arbejdet med for tidligt fødte børn - marts 2020
* Børns Motorik, Sansning og Bevægelse - maj/juni 2020
* Læringsmiljø, Børns Motorik, Sansning og Bevægelse 2 - september 2020

Jeg vil gerne fortsætte med at dygtiggøre mig, og vil derfor deltage i kurser, evt. 1 gang om året, hvis jeg finder et godt kursus.

Børnehulen Dittes Private Pasningsordning | Kværkeby Stationsvej 18, 4100 Ringsted - Danmark | Tlf.: 26 25 36 84 | ditteskriver@yahoo.dk